Slide

Welke PMTers kunnen er meedoen?

PMTers die ervaring hebben met het jonge kind en diens ouder(s) kunnen deelnemen aan het onderzoek.

Zowel zelfstandige als PMTers werkzaam in de eerstelijns zorg bij een instelling kunnen meedoen. Als je in dienst bent zal ook de werkgever akkoord moeten zijn. De interventies worden vergoed vanuit de gemeente. De overige uren die je maakt ten diensten van het onderzoek, krijg je via MASTER betaald. Deze uren zijn vooraf bepaald. Doordat je als PMTer werkzaam bent, gaan we er van uit dat je zelf een zaal en materiaal tot je beschikking hebt. Het onderzoeksteam zal voor de ouder-kind PMT module zorgen en materiaal dat specifiek voor het onderzoek nodig is.

Zie onze contactpagina voor informatie over hoe je contact met ons kunt opnemen.

Related Articles

Hoe ziet de ouder-kind PMT module er uit?

Welke cliënten/deelnemers kunnen er meedoen?

Ouder-kind PMT