Slide

Hoe ziet de behandelmodule er uit?

Het onderzoek bestaat voor deelnemers uit een telefonische screening, korte dagelijkse vragenlijstjes (die ongeveer één minuut duren om in te vullen), verschillende periodieke vragenlijsten (allemaal door de onderzoekers geregeld) en wekelijkse MASTER interventie sessies. In totaal bestaat de MASTER module uit acht sessies*. Hiervan zijn vijf sessies met het kind en de ouder in de zaal en drie evaluatiegesprekken.

De sessies richten zich op het probleemgedrag waar het kind het meeste last van heeft in het dagelijks leven.

De behandeling is gestructureerd in 3 fases en bestaat uit 7 wekelijkse sessies van ~45 minuten en 1 booster sessie van ~45 minuten een maand later:

1.       Gezamenlijke probleemdefinitie (sessies 1-3)

a.       Sessie 1: Gedrag kaderen en observeren

b.       Sessie 2: Samenhang zichtbaar maken

c.       Sessie 3: Opstellen behandelplan

2.       Gedragsverandering (sessie 4-6)

3.       Integratie en bestendiging (sessie 7 en boostersessie 8)

 

Voor jou als behandelaar houdt deelname in dat je de acht sessies geeft zoals beschreven staat in de module. Je wordt getraind in het geven van de module voordat je het traject begint. Bij deze training leer je ook de andere deelnemende behandelaren kennen.

Met welke ouder je de interventie uitvoert, wordt willekeurig bepaald. Dat kan dus de vader zijn, of de moeder, de ouder met ADHD of de ouder zonder ADHD.

 

Related Articles

Welke cliënten/deelnemers kunnen er meedoen?

Welke behandelaren kunnen er meedoen?

MASTER interventie